บทความ

คาสิโนมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศอิตาลี โดยจะเป็นบ้านเช่าแต่เดิมเป็นบ้านพักตางอากาศ ในช่วงศตวรรษที่ 19 มีการปรับปรุงเป็นอาคาร ที่มีความน่าพึงพอใจเกิดขึ้น และอาคารดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ของพระราชวังขนาดใหญ่ และถูกใช้เพื่อเป็นเจ้าภาพในงานใหญ่ๆในเมืองดังกล่าว รวมถึงการเต้นรำ การฟังเพลง การเล่นกีฬา

โดยแต่ก่อนคาสิโนไม่ได้สร้างขึ้นมาสำหรับการเล่นเกมคาสิโน แต่เป็นที่ที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถมองเห็นได้จากอ่าวแคลิฟอร์เนีย ไม่เคยถูกนำมาใช้สำหรับเกมเดิมพัน แบบดั้งเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในสมัยก่อน โดยช่วงเวลาที่สร้างขึ้นเป็นที่ชุมนุม เป็นโรงละครซึ่งเป็นที่รู้จักในการจัดประชุมสาธารณสุขเป็นประจำ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ 1848 ซึ่งทำให้มีพระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขจนกระทั่งปี 2480 เป็นที่รู้จักกันดีของเดนมาร์ก โรงละครคาสิโนในเมืองเล็กๆ ในประเทศฟินแลนด์ แต่จุดสังเกตที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนั้น ที่ไม่เคยถูกนำมาใช้เพื่อการพนัน ส่วนใหญ่เป็นห้องที่ใช้ในการจัดการเลี้ยงสำหรับชั้นสูงของรัสเซียซึ่งแวะเวียนเข้า มาในช่วงศตวรรษที่ 19